Ajankohtaista

Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­rau­ha antaa suo­jan eläinrääkkääjälle

Per­hee­seem­me otet­tiin vuo­den 2015 tam­mi­kuus­sa Kai­nuun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kaut­ta vii­si­kuu­kau­ti­nen koi­ran­pen­tu, joka oli jou­tu­nut elin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen hoi­viin vii­den muun koi­ran kans­sa. Pen­nut oli­vat olleet hylät­ty­nä, pää­asias­sa vail­la hoi­toa muu­ta­man vii­kon ajan. Löy­tö­het­kel­lä pen­nut oli­vat elos­sa, mut­ta todel­la heik­ko­kun­toi­sia. Useat pen­nuis­ta kär­si­vät ter­vey­son­gel­mis­ta vie­lä pit­kään pelas­tu­mi­sen jälkeen. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusi ihme Kuivaniemelle

Kui­va­nie­mel­le Iihin on odo­tet­ta­vis­sa kan­sal­li­sia ja var­mas­ti kan­sain­vä­li­siä­kin vie­rai­ta ensi syk­sy­nä, mikä­li Vii­na­mä­keen tuu­li­voi­ma­loi­ta raken­ta­va Tuu­liwat­ti saa pro­jek­tin­sa val­miik­si. Viinamäen…


Kor­jaus jut­tuun Ollin­kor­ven tuulivoimaloista

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta jär­jes­te­tään info-tilai­­suu­­det Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa maa­nan­tai­na 7.1. ja tiis­tai­na 8.1. kel­lo 18 alkaen. Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tors­tai­na, että tilaisuudet…