Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.6.2021

Kysy­myk­set

 1. Mikä on maa­il­man ylei­sin roska?
 2. Mikä kort­ti­pe­li-ter­mi löy­tyy sanas­ta tiramisu?
 3. Mitä tut­kii kosmologi?
 4. Mikä on asu­kas­lu­vul­taan Bri­tan­nian toi­sek­si suu­rin kaupunki?
 5. Min­kä inti­aa­ni­hei­mon mukaan on tul­lut kam­paus, jos­sa hiuk­set aje­taan pään lai­doil­ta? a) apas­sien, b) nava­jo­jen, c) siouxien, d) mohikaanien
 6. Mikä on kol­man­nek­si puhu­tuin suo­ma­lais-ugri­lai­nen kieli?
 7. Kuka fik­tii­vi­nen ruot­sa­lais­tyt­tö asuu Matiaksenlinnassa?
 8. Mis­tä elo­ku­vas­ta on iskel­mä Rep­pu ja reissumies?
 9. Min­kä maan sisä­po­li­tiik­kaa kuva­si TV-sar­ja Val­lan linnake?
 10. Min­kä tie­tyy­pin nume­rot ovat 100–999? a) val­ta­tie, b) kan­ta­tie, c) seu­tu­tie, d) yhdystie

 

Vas­tauk­set

 1. Tupa­kan­tump­pi
 2. Rami, tup­pi-pelis­tä
 3. Maa­il­man­kaik­keut­ta
 4. Bir­ming­ham
 5. d) mohi­kaa­nien
 6. Viro
 7. Ron­ja Ryövärintytär
 8. Rova­nie­men markkinoilla
 9. Tans­kan
 10. c) seu­tu­tie