Luon­to­pol­ku lap­si­per­heil­le Ylikiimingissä

Lapset kiersivät luontopolun ihanassa kesäsäässä yhdessä Kiimingin seurakunnan lastenohjaajien Mervin ja Kaijan kanssa. Lisää kuvia polun varrelta voi käydä katsomassa Rantapohjan nettisivuilta. (Kuvat: Kiimingin seurakunta)Lapset kiersivät luontopolun ihanassa kesäsäässä yhdessä Kiimingin seurakunnan lastenohjaajien Mervin ja Kaijan kanssa. Lisää kuvia polun varrelta voi käydä katsomassa Rantapohjan nettisivuilta. (Kuvat: Kiimingin seurakunta)

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon ympä­ris­tös­sä on iha­na luon­to­pol­ku lap­si­per­hei­den kul­jet­ta­vak­si kesä­kuun 16. päi­vään saakka.

Polul­la on moni­puo­li­sia ja kivo­ja luon­toon liit­ty­viä teh­tä­viä eri ais­teil­la koet­ta­vak­si. Las­ten­kir­kon suo­si­tut mas­ko­tit, Päkä ja Pul­mu, toi­vot­ta­vat ret­kei­li­jät ter­ve­tul­leik­si luon­to­po­lul­le. Luon­to­po­lun var­rel­la on ämpä­ri-muis­ti­pe­li, peh­mot pii­los­sa, tai­det­ta luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, luon­to­vuo­ri­kii­pei­ly, luon­to­su­do­ku, käpy­leh­mien teko, met­sä­kirk­ko, ruo­an etsi­mi­nen ora­vil­le, käpy­jen tark­kuus­heit­to, hämä­hä­kin­ver­kon läpi pää­se­mi­nen, lem­pi­ku­kan piir­tä­mi­nen kivel­le ja tor­nin raken­ta­mi­nen kivis­tä. Polun pääs­sä odot­taa vie­ras­kir­ja sekä lii­tu­tau­lu polul­la koet­tu­ja muis­to­ja varten.