Ylikiiminki

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…

Lue lisää

Oulu on käyt­tä­nyt 2,5 mil­joo­naa vara­ve­si­hank­keen suun­nit­te­luun

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ja Oulun Vesi ovat hakan­neet pää­tään Vii­ni­vaa­ran har­jun kyl­keen jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Kau­pun­ki pää­tyy aina eri vai­hei­den ja vas­tus­tuk­sien jäl­keen­kin jat­ka­maan vara­ve­si­han­ket­taan Vii­ni­vaa­ran suun­nal­la ja vii­ni­vaa­ra­lai­set ovat aivan yhtä jää­rä­päi­ses­ti oman Natu­ra-alu­een­sa taka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)Sata­vuo­tias sota­ve­te­raa­ni on tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä

Hil­jat­tain 100 vuot­ta täyt­tä­nyt Nii­lo Pek­ka­la istuu tyy­ty­väi­se­nä koti­ta­lon­sa pir­tin läm­mös­sä Nuo­rit­ta­joen ran­ta­tör­mäl­lä. Pöy­dät ovat täyn­nä syn­ty­mä­päi­vä­vie­rail­ta saa­tu­ja kuk­kia, kort­te­ja ja lah­jo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus