Sor­to­lan tilal­la men­nään eläin­ten ehdoil­la

Lammasaitauksen asukkaat kiinnostivat Sortolan tilan vierailijoita. Lampaat tuotiin Päivä maalla -tapahtumaan Kiimingistä.

Sor­to­lan tilan joka­ke­säi­nen Päi­vä Maal­la -tapah­tu­ma kerää vuo­si vuo­del­ta enem­män kävi­jöi­tä. Sor­to­lan jää­te­lön yrit­tä­jä San­na Kok­ko­nie­mi ker­too, että vii­me kesä­nä tapah­tu­ma­vii­kon­lo­pun arvioi­tu kävi­jä­mää­rä oli noin 3500 ihmis­tä, ja hän arve­lee luke­man ole­van tänä kesä­nä saman kal­tai­nen. Kok­ko­nie­mel­le itsel­leen tapah­tu­mas­sa kaik­kein muka­vin­ta on näh­dä las­ten ihmet­te­le­vän maa­ti­lan eläi­miä. – Omas­sa lap­suu­des­sa­ni leh­miä oli lai­dun­ta­mas­sa usei­den tei­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus