Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Illin­saa­res­sa jär­jes­te­tään fris­bee­gol­fin kar­sin­ta­kil­pai­lut

Iin Illin­saa­ri täyt­tyy tule­va­na vii­kon­lop­pu­na fris­bee­gol­faa­jis­ta, kun saa­res­sa jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­nen fris­bee­gol­fin ama­töö­rien SM-kar­­sin­­ta­­kil­­pai­­lu. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Pasi Kerk­kä­nen ker­toi alku­vii­kos­ta, että kil­pai­luun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kesä­poik­keuk­sia — etsi­vät aut­ta­vat läpi kesän, nuok­ka­rit avau­tu­vat syk­syn alus­sa

Iin nuo­ri­so­toi­men kesä poik­ke­aa joil­tain osin tal­ven tapah­tu­mis­ta. Iin nuo­ri­so­toi­men etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Sara Haka­la ker­too, että kesä­kuu­kausis­ta hei­nä­kuu on sel­keäs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVete­raa­ni­vol­vol­la eteen­päin — Mat­ti Schön­berg kun­nos­taa van­ho­ja auto­ja ja työ­ko­nei­ta

Kun jää­li­läi­nen Mat­ti Schön­berg läh­tee aje­lul­le, kään­ty­vät monien ihmis­ten kat­seet häm­mäs­te­le­mään meno­pe­liä. Schön­ber­gin nimit­täin voi usein näh­dä enti­söi­dyn Vol­vo N88.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­tu­ta tyl­syys luke­mal­la

Kesä­lo­mal­la on niin pal­jon vapaa-aikaa, että välil­lä teke­mi­nen mei­naa lop­pua. Jos kave­rei­ta ei voi näh­dä, kaik­ki sar­jat on kat­sot­tu läpi…


Yli-Iin Nase­va käyn­nis­tää kesä­toi­min­tan­sa

Yli-Iin Nase­va on alka­nut käyn­nis­te­le­mään kesä­toi­min­taan­sa koro­na­ke­vään jäl­jil­tä. Nase­van joh­to­kun­nan jäsen Sari Pah­ka­la ker­too, että nor­maa­lis­ti seu­ran kesä­toi­min­not oli­si­vat alka­neet.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus