Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Valoa myrä­kän keskelle

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na Iis­sä tais­tel­tiin pöl­lyä­vää lun­ta ja hur­jia tuu­len­puus­kia vas­taan valon voi­mal­la. Iin valon­juh­lan kun­niak­si kau­nii­ta valo­ja syt­tyi toril­le Pri­ma­ve­ra-veis­tok­seen, Ympä­ris­tö­tai­de­puis­toon sekä Kalastajanpolulle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­tun­nel­ma saa­pui Kuivaniemelle

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Kui­va­nie­men Salen edus­tal­la oli ais­tit­ta­vis­sa kun­non jou­lu­tun­nel­maa. Jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat, jou­lu­puk­ki jakoi makei­sia ja ihmi­set jonot­ti­vat rii­si­puu­ro­kat­ti­lal­le hymys­sä suin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sari Hir­vas­kos­ki on Kui­va­nie­men vuo­den yrittäjä

Kui­va­nie­men yrit­tä­jät ry on valin­nut Sari Hir­vas­kos­ken Kui­va­nie­men vuo­den yrit­tä­jäk­si 2023. Hir­vas­kos­ken yri­tys, Sarin Hius- ja Kau­neus­huo­ne pal­ve­lee kui­va­nie­me­läi­siä kam­paa­mo- ja kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lu­jen parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kui­va­nie­men jou­lu ava­taan keskiviikkona

Kui­va­nie­men oma jou­lu­na­vaus vie­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 22.11. Ohjel­mas­sa on kah­vit­te­lua ja jou­lu­puu­roa kel­lo 15–17 Kui­va­nie­men Salen edus­tal­la. Muka­na tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä ovat Kui­va­nie­men yrit­tä­jät, Kui­va­nie­men yri­tys ja Kui­va­nie­men Kievari.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­läi­siä yrit­tä­jiä palkittiin

Kii­min­gin yrit­tä­jät ry pal­kit­si vii­me vii­kon­lop­pu­na pik­ku­jou­luis­saan jäse­nis­töään. Pik­ku­jou­luis­sa jaet­tiin vuo­den yrit­tä­jän, vuo­den yksi­ny­rit­tä­jän sekä vuo­den aktii­vi­nen yhdis­tys­läi­sen palkinnot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus