Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Väli­maan avoi­met ovet kiin­nos­ti­vat

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­eel­la pidet­tiin lau­an­tai­na avoi­mien ovien tapah­tu­ma, jos­sa alu­ee­seen ja sen toi­mi­joi­hin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan. Avoi­mien ovien tapah­tu­man jär­jes­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Mat­ti esi­tel­tiin kuva­ki­san voit­ta­jal­le

Ran­ta­poh­jan Kesä koti­kun­nail­la -kuva­kil­pai­lun pää­pal­kin­non voit­ta­ja Meri Rau­tio pää­si maa­nan­tai­na tutus­tu­maan Mat­­ti-var­­saan Lohi­lah­den Oria­se­mal­le. Nuor­ta oria oli esit­te­le­mäs­sä Hau­ki­pu­das Hor­se.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Piha vaa­tii syk­syl­lä­kin huo­len­pi­toa

Syk­syn tul­len on aika kään­tää kat­seet pihal­le, eten­kin juu­ri omaa puu­tar­haa tai kuk­ka­penk­kiä koh­den. Kal­lion Koti­puu­tar­haa Iis­sä pitä­vä Sal­me Kal­lio.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hevo­sel­la Han­gos­ta Nuor­ga­miin

Suo­men hal­ki on vuo­sien var­rel­la kul­jet­tu vaik­ka mil­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la. Rit­va Lam­pi­nen päät­ti kui­ten­kin teh­dä jotain, mitä kukaan toi­nen suo­ma­lai­nen ei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Monen­lais­ta har­ras­tus­ta tar­jol­la

Syk­sy on otol­lis­ta aikaa uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le. Useat urhei­luseu­rat, yhdis­tyk­set ja muut toi­mi­jat aloit­ta­vat syys­lu­ku­kau­ten­sa elo-syys­­kuun vaih­tees­sa, joten vie­lä ei…


Tuli­tai­det­ta ja ter­van­polt­toa – Yli­kii­min­gis­sä vie­te­tään ”Ter­vas­tii­ma-vii­kon­lop­pua”

Vaik­ka perin­teis­tä Ter­vas­tii­ma­viik­koa ei tänä vuon­na pääs­tä­kään viet­tä­mään, ei Yli­kii­min­ki täy­sin ilman perin­ne­ta­pah­tu­maa jää. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys ja Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys jär­jes­tä­vät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMitä teh­dä, kun puhe­lut pät­ki­vät?

Puhe­lut pät­ki­vät, mene­vät suo­raan vas­taa­jaan tai soi­tet­taes­sa eivät yhdis­ty ollen­kaan. Puhe­li­nyh­tey­son­gel­mat ovat hyvin ylei­siä osas­sa Ran­ta­poh­jan aluet­ta, ja asuk­kaat tun­tu­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus