Aurin­ko­voi­ma­la tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia yrittäjille

Marko Salmela (vasemmalla) ja Petteri Mäenpää esittelivät Luola-aavan aurinkovoimahanketta iiläisille yrittäjille.Marko Salmela (vasemmalla) ja Petteri Mäenpää esittelivät Luola-aavan aurinkovoimahanketta iiläisille yrittäjille.

Vii­me tors­tai­na jouk­ko iiläi­siä yrit­tä­jiä kokoon­tui Kui­va­nie­men Kie­va­riin kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan Luo­la-aavan aurin­ko­voi­ma­hank­kees­ta. Aamui­sen kokoon­tu­mi­sen idea­na oli tavoit­taa kun­nan yrit­tä­jiä ja ker­toa heil­le, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja aurin­ko­voi­ma­han­ke voi­si pai­kal­li­ses­ti kai­va­ta, ja että miten pai­kal­li­set yrit­tä­jät saat­tai­si­vat tar­jo­ta osaa­mis­taan hank­keen edetessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus