Leu­val­la kisail­tiin ja nau­tit­tiin ulkoilusta

Nappulahiihdossa tunnelma oli iloinen ja kannustushuudot raikuivat, kun lapset pääsivät ladulle.Nappulahiihdossa tunnelma oli iloinen ja kannustushuudot raikuivat, kun lapset pääsivät ladulle.

Leu­van kyläyh­dis­tys jär­jes­ti lau­an­tai­na perin­tei­sen tal­vi­ta­pah­tu­man Leu­van toi­mi­ta­lol­la ja kävi­jöi­tä riit­ti pit­kin päi­vää. Päi­vän koho­koh­ta nap­pu­hiih­dot start­ta­si­vat puo­len päi­vän aikaan ja 22 innos­ta hih­ku­vaa las­ta ja nuor­ta pää­si­vät ladul­le. Kan­nus­tus­huu­dot rai­kui­vat ja las­ten iloi­set voi­ton­kil­jah­duk­set sai­vat hymyn aikuis­ten kas­voil­le. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa muka­na ole­va Maria Park­ki­la oli iloi­nen, että niin moni oli löy­tä­nyt tien­sä tapahtumaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus