Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Vir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
120 vuot­ta ja uudes­sa loistossaan

120-vuo­tias Mar­tin­nie­men Ker­ho­la pal­ve­lee edel­leen pai­kal­li­sen yhtei­sön tar­pei­ta. Lau­an­tai­na Ker­ho­las­sa juh­lis­tet­tiin 120 vuot­ta van­haa raken­nus­ta las­ten- ja aikuis­ten leik­ki­mie­lis­ten olym­pia­lais­ten mer­keis­sä. Kisois­sa otet­tiin mit­taa toi­sis­taan niin tuli­ti­kun pituus­hei­tos­sa kuin ämpä­rin tark­kuus­hei­tos­sa ja äly­nys­ty­röi­tä har­joit­ta­vas­sa jät­ti­pa­la­pe­lis­sä. Pal­kin­noik­si voit­ta­jat sai­vat lah­ja­kor­tit Ker­ho­laan ja aikuis­ten kisas­sa pal­kin­non kruu­na­si pai­kan uuden­kar­hea t‑paita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTUU­LI-han­ke edis­tää kes­tä­vää tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­ton TUU­­LI-hank­­keen sel­vi­tyk­set ovat val­mis­tu­neet ja sijain­ni­noh­jaus­mal­li tun­nis­taa poten­ti­aa­li­set tuu­­li­­voi­­ma-alu­eet. Hank­keen tulok­se­na voi­daan esit­tää Poh­­jois-Poh­­jan­­maan tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­li sekä näke­mys tuulivoimarakentamiseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKel­lon ja Kii­min­gin aluei­den kou­lu­jen pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set etenevät

Vii­me vii­kon tiis­tai­na 21.6. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta päät­ti, että he esit­tä­vät kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si Tak­ku­ran­nan ja Kivi­nie­men kou­lu­jen yhdis­tä­mi­sen hal­lin­nol­li­ses­ti Kel­lon yhte­näis­pe­rus­kou­luun 1.8.2022 alkaen sekä Kii­min­ki­joen kou­lun yhdis­tä­mi­sen Kii­min­ki­puis­ton kou­luun. Siir­ty­mi­sen yhtey­des­sä Kii­min­ki­joen kou­lu lak­kaa ja syn­tyy uusi, Kii­min­ki­puis­ton yhtei­näi­nen perus­kou­lu sekä moni­toi­mi­ta­lo. Myös Tak­ku­ran­nan kou­lun toi­min­ta itse­näi­se­nä kou­lu­na lak­kaa ja kou­lu on jat­kos­sa Kel­lon kou­lun Tak­ku­ran­nan yksik­kö. Kel­lon kou­lun reh­to­ri toi­mii molem­pien kou­lu­jen rehtorina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus