Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Iis­sä rum­pu­put­kia bon­gaa­mal­la voi tie­na­ta rahaa

Iin kun­ta toteut­taa kesän alus­sa rum­pu­put­kien ja hule­ve­si­kai­vo­jen kar­toi­tuk­sen, johon he toi­vo­vat kun­ta­lais­ten­kin osal­lis­tu­van. Teh­tä­väs­sä kuka tahan­sa voi tie­na­ta rahaa mer­kit­se­mäl­lä kuvaa­mi­aan koh­tei­ta Crowd­sor­sa ‑sovel­luk­sen kar­tal­le. Kar­toi­tus alkaa per­jan­tai­na 19.5. kel­lo 9 ja sii­hen pää­see osal­lis­tu­maan lataa­mal­la ilmai­sen sovel­luk­sen puhelimeensa.

Lue lisää


Yhä useam­pi syn­nyt­tää tien päällä

Sain vii­kon­lop­pu­na ilo­uu­ti­sia, kun lap­suu­de­nys­tä­vä­ni ker­toi odot­ta­van­sa har­taas­ti toi­vot­tua las­ta. Kui­ten­kin suun­na­ton­ta iloa var­jos­ti pel­ko sii­tä, syn­tyy­kö lap­si tien pääl­lä autos­sa mat­kal­la sai­raa­laan ja ehtii­kö hän itse saa­da min­kään­lais­ta kivun­lie­vi­tys­tä. Suo­mes­sa sai­raa­lan ulko­puo­lel­la syn­tyy vau­va joka toi­nen päi­vä ja mää­rä on tuplaan­tu­nut vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na. Ystä­vä­ni pel­ko on siis oikeu­tet­tua ja voi altis­taa äidit ympä­ri Suo­men tur­hal­le stres­sil­le ras­kau­den aikana.Uima­kou­luun mars

Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin las­ten uima­kou­lui­hin avau­tuu ilmoit­tau­tu­mi­nen ensi maa­nan­tai­na 13.5. kel­lo 9. Uima­kou­lu­mak­su on 40 euroa ja se sisäl­tää 45 minuu­tin ope­tuk­sen lisäk­si kuljetuksen.