Ylikiiminki

Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…

Lue lisää

Influens­sa­kausi on alka­nut

Influens­saa on todet­tu Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la. Influens­sa­po­ti­laat voi­vat ruuh­kaut­taa Oulun akuut­ti­vas­taa­no­tot ja yhteis­päi­vys­tyk­sen. Influens­sa­vi­rus tart­tuu ihmi­ses­tä toi­seen lähin­nä pisa­­ra- ja…Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)


Yli­kii­min­gis­sä vaa­di­taan suo­ja­tie­tä lii­ken­nea­se­man koh­dal­le

Yli­kii­min­gin Oma­hoi­ta­jat ry halu­aa paran­taa yli­kii­min­ki­läis­ten ja samal­la myös Havu­lan asu­mi­syk­si­kön asuk­kai­den lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. – Olem­me puu­han­neet suo­ja­tie­tä lähei­sel­le huol­toa­se­mal­le, kos­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­miel­tä myy­jäi­sis­tä

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van perin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set on jär­jes­tet­ty jo usea­na vuon­na peräk­käin. Pai­kal­la myy­ji­nä oli täl­lä ker­taa muun muas­sa kou­lu­luok­kia, yhdis­tyk­siä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus