Rasin Pirk­ko elä­ke­päi­vil­le Yli­kii­min­gin kou­lul­ta

Ylikiimingin koulun pitkäaikainen koulusihteeri Pirkko Rasi jäi eläkkeelle. Juhlaan hänet kyyditsi Markku Parkkinen vanhalla autollaan.

Kou­lusih­tee­ri Pirk­ko Rasin vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen ura Yli­kii­min­gin kou­lul­la päät­tyi vii­me vii­kol­la. Ystä­väl­li­nen, aut­ta­vai­nen ja huo­leh­ti­vai­nen nai­nen saa­tel­tiin eläk­keel­le kou­lul­ta musii­kin, runo­jen ja puhei­den voi­mal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus