Viko­jen sel­vit­te­ly on auto­kor­jaa­jan työn suo­la

Sauli Marttila-Tornio on työskennellyt omassa autokorjaamossaan Ylikiimingin Jokelan kylässä vuodesta 1996 alkaen. Menneenä kesänä hän teki pintaremontin korjaamon tiloihin.

Yli­kii­min­ki­läi­nen Sau­li Mart­ti­la-Tor­nio on teh­nyt koko työ­uran­sa ajan eli koh­ta lähes 40 vuot­ta töi­tä auto­kor­jaa­moa­lal­la. Yli­kii­min­gis­sä hän työs­ken­te­li pit­kään Yli­kii­min­gin Huol­to Oy:ssä. Vuon­na 1990 työt vei­vät maa­il­mal­le rau­han­tur­vaa­jak­si, jos­ta hän siir­tyi lopul­ta YK:n alai­sel­le, kan­sain­vä­li­sel­le kor­jaa­mol­le Jugos­la­vias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus