Sii­ka­pu­taan mai­se­moin­ti­työ käyn­nis­sä

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tuk­seen liit­ty­vä mai­se­moin­ti­työ aloi­tet­tiin maa­nan­tai­na. Mai­se­moi­ta­va pät­kä käsit­tää uoman, joka kul­kee Huvi­po­lun vie­rus­taa ja jat­kuu Hau­ki­pu­taan­tiel­le asti koh­taan, jos­sa Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­la on Keis­kan­lam­pi. Mai­se­moin­ti­puh­dis­tus saa­daan pää­tök­seen jo täl­lä vii­kol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus