Tal­vi tulee, eivät­kä yksi­tyis­tei­den asuk­kaat saa aurauk­sia jär­jes­ty­mään – Suk­ke­li-ase­ma avat­tiin Yli­kii­min­kiin, hätä on todel­li­nen

Eeva-Maria Pöyskö esitteli Sukkeli-aseman toimintaa ja varusteiden käyttöä. Hän myös soitti avajaiset juhlallisesti käyntiin trumpetilla.

Yli­kii­min­ki­läi­set alka­vat ole­maan epä­toi­vois­saan ja pet­ty­nei­tä, sil­lä kau­pun­gin pää­tös lopet­taa yksi­tyis­tei­den aurauk­set on saat­ta­mas­sa osan alu­een asuk­kais­ta todel­li­seen pulaan tal­ven tul­les­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus