Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 7.10.2019

Kysy­myk­set
1. Mis­tä aineis­ta pää­asias­sa koos­tuu prons­si?
2. TV-sar­jas­ta ja kir­jois­ta tutun polii­sin Mon­tal­ba­non herk­kua on mul­lo. Mikä se on?
3. Mil­lä nimel­lä Tou­ko Laak­so­nen tun­ne­taan parem­min, myös ulko­mail­la?
4. Mitä mate­ri­aa­lia ovat xylo­fo­nin ääni­laa­tat?
5. Kuin­ka mon­ta jal­kaa on yleen­sä pun­keil­la? a) 4, b) 6, c) 8, d) 12
6. Mitä ovat viro­lai­nen Saku, lat­via­lai­nen Alda­ris ja venä­läi­nen Bal­ti­ka?
7. Län­si­sak­sa­lai­nen Mat­hias Rust oli uuti­sis­sa v. 1987. Mik­si?
8. Mikä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin ylei­nen ainoa makean veden turs­ka­ka­la?
9. Mikä mai­la­pe­leis­tä tut­tu suo­men­kie­li­nen ter­mi vas­taa ruot­sin sanaa Zor­ro-mål?
10. Mitä tar­koit­taa alle­go­ri­nen? a) ver­taus­ku­val­li­nen, b) yli­herk­kä, c) perin­nöl­li­nen, d) pelot­ta­va

Vas­tauk­set
1. Kupa­ris­ta ja tinas­ta
2. Ahven­ka­la
3. Tom of Fin­land
4. Puu­ta
5. c) 8
6. Olut­merk­ke­jä
7. Len­si Hel­sin­gis­tä pien­ko­neel­la Mos­ko­van Punai­sel­le toril­le.
8. Made
9. Ilma­vei­vi
10. a) Ver­taus­ku­val­li­nen