Ylikiiminki

Ahve­nai­nen juh­lis­ti Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­raa

Ran­ta­poh­jas­ta 16.8.1979Anni ja Mat­ti poik­ke­si­vat ravin­to­laan syö­mään. Tilat­tu­aan pih­vit Mat­ti pyy­si tar­joi­li­jaa tuo­maan kuk­kia pöy­tään. Tar­joi­li­ja oli ute­lias ja kysyi, että onko Teil­lä joku merk­ki­päi­vä, kun kuk­kia piti olla. ”On, tämä pih­vi on aina­kin vii­kon van­haa”, vas­ta­si Mat­ti.

Lue lisää

Vau­vo­ja

15.7. syn­tyi täy­den kym­pin prin­ses­sa mitoin 51cm 3870g. Van­hem­mat Han­ne­le ja Arto Ale­nius sekä ylpeät sisa­ruk­set Lilian­na, Alek­san­dra, Pat­rik ja Samuel­Mer­ja ja Samp­pa Kokol­le Yli­kii­min­kiin syn­tyi 2.7.19 tyt­tö­vau­va. See­la Eemi sai­vat pikkusiskon.Elinalle ja Juho-Pekal­le syn­tyi tyt­tö­vau­va 9.7.2019. Ola­vi ja Urho sai­vat kau­an odo­te­tun pik­kusis­kon.

Lue lisää

Kesän kar­hu­ha­vain­not eivät kie­li kesyyn­ty­mi­ses­tä

Yli­kii­min­gis­sä on teh­ty lyhyen ajan sisään kak­si var­maa kar­hu­ha­vain­toa. Kesä­kuus­sa kar­hu kävi tuhoa­mas­sa Vähä-Vuo­tol­la koti­pi­has­sa olleet mehi­läis­pe­sät, ja vii­me vii­kol­la kalas­ta­ja kuva­si uivan otson videol­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oop­pe­ra­lau­la­ja Vir­pi Räi­sä­sen muo­to­ku­va jul­kais­tiin Yli­kii­min­gis­sä — Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen avoin­na tämän vii­kon

Atel­­jee-Gal­­le­­ria Kaik­ko­nen on avan­nut oven­sa kesä­vie­rail­le. Sun­nun­tais­ten ava­jais­ten myö­tä gal­le­ria pitää ovi­aan avoin­na ylei­söl­le tämän vii­kon ajan. Tai­tei­li­ja Sam­po Kaik­ko­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­to­lan tilal­la men­nään eläin­ten ehdoil­la

Sor­to­lan tilan joka­ke­säi­nen Päi­vä Maal­la -tapah­tu­ma kerää vuo­si vuo­del­ta enem­män kävi­jöi­tä. Sor­to­lan jää­te­lön yrit­tä­jä San­na Kok­ko­nie­mi ker­too, että vii­me kesä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKal­len Salai­suus voit­toon juh­la­ra­veis­sa

Kii­min­kien Hevo­sys­tä­vien 30-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lit­tiin ravien mer­keis­sä Juo­pu­lin ravi­ra­dal­la. 18 hevo­sen koi­tos­ta oli saa­pu­nut seu­raa­maan run­sas pari­sa­tai­nen ylei­sö. Vähäis­tä hevos­mää­rää oli paik­kaa­mas­sa Raa­hen seu­dun Zeto­ris­tit, Juo­pu­lin kylän­mies­ten mas­si­kat ja pap­pa­tun­tu­rit sekä jouk­ko pai­kal­li­sia har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­tä sket­sei­neen. Tauol­la nau­tit­tiin Juo­pu­lin kyläyh­dis­tyk­sen kah­vion anti­mis­ta sekä muis­tet­tiin yhdis­tyk­sen perus­ta­ja­jä­se­niä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus