Suo­sit­tu Yli­kii­min­gin hiih­tocup saa jat­koa

Riikka Ylitalo (vas.), Harri Lehvonen, Miia Konttinen, Veli Koistinen, Paula Pelkonen, Lasse Haapamäki, Matti Hiltunen, Alpo Säävälä, Asko Vehkaoja, Perttu Hämäläinen ja Kaisa Valkola suunnittelevat vuoden 2020 hiihtocupia Ylikiimingin asukastuvalla.

Vii­me tal­ve­na Yli­kii­min­gis­sä aloi­tet­tiin eri kylil­lä kier­tä­nyt hiih­tocup, johon oltiin niin tyy­ty­väi­siä, että sitä pää­tet­tiin jat­kaa myös tänä tal­ve­na. Hiih­tocup­his­to­rian toi­seen kau­teen saa­daan uute­na jär­jes­tä­jä­nä mukaan Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys ry, joten cupis­sa on nyt muka­na kah­dek­san osa­kil­pai­lua. Hiih­tocu­pin perus­a­ja­tus sii­tä, että eri kylien tal­vi­ta­pah­tu­mat eivät meni­si pääl­lek­käin ja ihmi­set liik­kui­si­vat parem­min eri kylien ja jär­jes­tä­jien tapah­tu­mis­sa,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus