Sahu­rei­den ja Kui­va­joen saho­jen jäl­jil­lä

Patosaaren saha toimi aikanaan Patosaaressa. Saaressa oli sahan ja myllyn lisäsi myös sahan asukasyhteisö.

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Aaro Tii­li­kai­nen innos­tui syn­ty­mä­kun­tan­sa sahois­ta jo nuo­re­na iso­van­hem­pien­sa Iita ja Auk­ku Bloms­te­rin muis­te­luk­sia kuun­nel­les­saan. Sit­tem­min täy­den­si iso­van­hem­pien muis­to­ja tut­ki­mal­la Kui­va­joen salai­tos­ten his­to­ri­aa ja kes­kit­ty­mäl­lä omaa sukua lähel­lä ole­van Pato­saa­ren sahan ja myl­lyn his­to­ri­aan. Maa­nan­tai-ilta­na Tii­li­kai­sen tut­ki­muk­set jul­kais­tiin Las­tu­na lai­neil­la -kir­jan kan­sis­sa. Jul­kis­ta­mis­juh­laa vie­tet­tiin Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa maa­nan­tai­na. Kir­jan nimi Las­tu­na lai­neil­la kuvaa työ­tä ja toi­meen­tu­loa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus