Artikkelit joiden kirjoittaja on Leena TakaluomaMat­ti Haa­tai­nen 80 vuot­ta

Mat­ti Haa­tai­nen tun­ne­taan iiläi­se­nä suun­nis­ta­ja­na. Sen lisäk­si hän on opet­ta­ja, isä ja moni­puo­li­nen luon­toih­mi­nen. Mat­ti Haa­tai­nen kat­se­lee maa­il­man­me­noa Iin Illin­saa­res­sa,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teok­sen ja sen kat­so­jan välis­sä

Kuva­tai­tei­li­ja, MFA Hen­­na-Riik­­ka Halo­nen on väi­tel­lyt tai­teen toh­to­rik­si. Hänen väi­tös­työn­sä tut­kii väliä tai­teen koke­mi­sen ja sen seli­tyk­sen välis­sä. Halo­sen tut­ki­muk­ses­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sahu­rei­den ja Kui­va­joen saho­jen jäl­jil­lä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Aaro Tii­li­kai­nen innos­tui syn­ty­mä­kun­tan­sa sahois­ta jo nuo­re­na iso­van­hem­pien­sa Iita ja Auk­ku Bloms­te­rin muis­te­luk­sia kuun­nel­les­saan. Sit­tem­min täy­den­si iso­van­hem­pien muis­to­ja tut­ki­mal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Min­na Ryti­sa­lon ja Rou­va C:n jäl­jil­lä

Kun luki­jan käsis­sä on fik­tii­vi­nen elä­mä­ker­ta, ensim­mäi­sek­si mie­leen nousee kysy­mys, mikä täs­tä on tot­ta, mikä tari­naa. Kir­jai­li­ja ja äidin­kie­len­opet­ta­ja Min­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMai­se­ma­ra­vin­to­la kär­si put­ki­vuo­dos­ta

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut sii­peen­sä. Ravin­to­lan keit­tiös­sä on sat­tu­nut put­ki­vuo­to. Jää­ty­nyt ja hal­jen­nut put­ki on keit­tiös­sä ja se on läm­mi­tys­pat­te­riin liit­ty­vä put­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus