Artikkelit joiden kirjoittaja on Leena Takaluoma


Ryi­jy elää ja syn­tyy uudelleen

Vuo­si 2022 jää Mart­ta­lii­ton his­to­ri­aan ryi­jyn tee­ma­vuo­te­na. Kii­min­gin Mart­tayh­dis­tys juh­lii tee­maa muun muas­sa tar­joa­mal­la kir­jas­tos­sa ryi­jy­näyt­te­lyn. Näyt­te­ly esit­te­lee eri aiko­jen suo­ma­lai­sia ryi­jy­jä, ja hel­me­nä muka­na on myös kuto­jien itse suun­nit­te­le­mia ryijyjä.


Ei sit­ten­kään hyvää hillavuotta

Hil­lan kukin­ta onnis­tui ja pöly­ty­suu­ti­set antoi­vat syyn odot­taa hyvää hil­la­sa­toa. Mut­ta aina ailah­te­le­va säi­den­hal­ti­ja ehti omi­ne temp­pui­neen väliin, ja kesä­kuus­sa saa­tiin hal­la­öi­tä. Aina­kin Iis­sä ne hei­ken­tä­vät satoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kult­tuu­rin näl­kää tyydyttämässä

Elä­ke­läis­jär­jes­töt ovat tär­kei­tä kult­tuu­rie­lä­män käyt­tä­jiä ja kult­tuu­ri­ku­lut­ta­jia. Yksin Kui­va­nie­men Elä­ke­liit­to­lai­set kul­jet­taa jäse­ni­ään vuo­sit­tain useam­paan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maan. Tar­jol­le tulee vuo­sit­tain teat­te­rie­si­tyk­siä ja kon­sert­te­ja. Nii­tä on jär­jes­tet­ty mui­den pai­kal­lis­ten yhdis­tys­ten kans­sa yhdes­sä koti­pi­tä­jäs­sä, mut­ta useim­mi­ten on käy­ty kat­so­mas­sa teat­te­ria Kemis­sä, Rova­nie­mel­lä, Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa. Elo­ku­vat har­vi­nai­sem­pia, mut­ta nii­tä­kin tulee tar­jol­le, kun sopi­va sat­tuu kohdalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIisu, suun­nis­tus­seu­ra, johon ei uskottu

Iisu on iiläi­nen suun­nis­tus­seu­ra. Laji­seu­ra maa­lais­pi­tä­jäs­sä oli ilmes­tys, johon ei uskot­tu. Nyt on taka­na 50 vuo­den tai­val. Eikä Iisu aio hyy­tyä vieläkään.Armo­ton ja iso viha

Elet­tiin 1714 vuo­den lop­pua, kun Iso­vi­ha levi­si Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja laa­jaan Iin pitä­jään. Vai­no­lai­nen ryös­te­li talois­ta ruo­kaa, arvoe­si­nei­tä ja elä­viä ihmi­siä. Iin Hii­va­las­sa ollees­ta val­les­man­nin talos­ta van­gik­si jou­tui nimis­mies Gus­tav Lillbäc­kin kol­me poikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus