Kärp­pä-pelaa­jat odo­te­tul­la vie­rai­lul­la Yli­kii­min­gis­sä

Ylikiimingin koulun Vesalan yksikössä seurattiin jännittäviä salibandypelejä, kun Oulun Kärppien Justus Annunen ja Jussi Jokinen tähdittivät oppilasjoukkueiden rivejä pelikentällä Kärppien kouluvierailun yhteydessä.

Oulun Kärp­pien jää­kiek­ko­pe­laa­jia vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me tiis­tai­na. Yli­kii­min­gin yksi­kös­sä kävi­vät hyök­kää­jät Jan­ne Peso­nen ja Mis­ka Huma­lo­ja ylä­kou­lu­lais­ten vie­rai­na. Vesa­lan yksi­kös­sä puo­les­taan vie­rai­li­vat maa­li­vah­ti Jus­tus Annu­nen ja hyök­kää­jä Jus­si Joki­nen, jot­ka otet­tiin vas­taan Val­pas-saliin Kärp­pien tun­nus­musii­kin sekä ryt­mik­käi­den tapu­tus­ten ja kan­nus­tus­huu­to­jen saat­te­le­ma­na. Luo­kan­opet­ta­ja San­na-Kai­sa Vähä­lum­muk­ka juon­si tilai­suu­den ja haas­tat­te­li pelaa­jia, joi­den vas­tauk­sia kuun­nel­tiin tar­kas­ti täy­des­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus