Iisi-aree­na arvioi­tiin hyväk­si

Ottelun puitteet uudella Iisi-areenalla ovat näyttävät. Lentopalloseura Etta kiittelikin pelin jälkeen Iitä mahtavasta tapahtumasta ja huikeista puitteista.

Iin uusi lii­kun­ta­hal­li läpäi­si ensim­mäi­sen tuli­ko­keen­sa sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus­lii­gan len­to­pal­lo-otte­lun Etta vas­taan Akaa isän­tä­nä toi­mi­nut Iin kun­ta ja kun­nan hal­li sai­vat kii­tok­sia monel­ta tahol­ta. Puol­ta tun­tia ennen kel­lo 15.30 alka­nut­ta otte­lua lii­kun­ta­hal­liin saa­puu väkeä tasai­se­na vir­ta­na. Lii­ken­tee­noh­jaus toi­mii, samoin kuin opas­tus talon sisäl­lä. Toi­sen ker­rok­sen VIP-tiloik­si muun­tau­tu­neis­sa moni­toi­mi­ti­lois­sa on jo pai­kal­la muu­ta­mia kut­su­vie­rai­ta. Pai­kal­li­sis­ta päät­tä­jis­tä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus