Aja­tus kylä­ties­tä hier­tää Iis­sä

Iin pyöräily- ja jalankulkuverkkosuunnitelma on herättänyt kuntalaisten mielenkiinnon. Suunnitelman esittelytilaisuudessa puheenvuoroa käyttämässä yhdyskuntalautakunnna jäsen Jarmo Lauri. Edessä vasemmalla Konintien kylätieajatusta vastustava Raija Kurttila.

Aja­tus muut­taa osa Iin Maa­lis­maan­tie­tä ja Konin­tie­tä kylä­tiek­si ei tun­nu saa­van kan­na­tus­ta. Näh­tä­vil­lä ole­van Iin pyö­räi­ly- ja jalan­kul­ku­verk­ko­suun­ni­tel­man esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa vii­me tors­tai-ilta­na kylä­tie­a­ja­tus­ta kum­mas­tel­tiin. Soi­le Puro­la Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta tote­si­kin vas­tus­tus­ryö­pyn kuul­tu­aan, ettei kylä­tie­tä tul­la kokei­le­maan Iis­sä. – Sait­te yli­pu­hut­tua. Läh­tö­koh­ta­na kylä­teis­sä on, että halu nii­hin läh­tee kyläl­tä. Jos tah­to­ti­la on täl­lai­nen, pois­te­taan kylä­tiet suun­ni­tel­mas­ta, Puro­la sanoi. Uuden­tyyp­pi­ses­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus