Mir­ja Aat­sin­gin kol­mas romaa­ni vie luki­jan­sa pit­kiin sota­vuo­siin

Jouni Kokkoniemi ja Mirja Aatsinki loivat yhdessä tunnelman, joka upotti kuulijansa menneisiin vuosiin. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­ki­läi­sen Mir­ja Aat­sin­gin kol­mas romaa­ni jat­kaa nai­sen kir­joit­ta­mien viih­dyt­tä­vien romaa­nien sar­jaa. Täl­lä ker­taa tari­na sekä käy­tet­ty kie­li nouse­vat kui­ten­kin uuden­lai­siin ulot­tu­vuuk­siin suju­vuu­des­saan ja aitou­des­saan. Pit­kät vuo­det -teos vie luki­jan­sa Suo­men sota­vuo­siin hel­lun­tais­ta 1941 alkaen. Se on ker­to­mus ihmi­sis­tä ja hei­dän elä­mäs­tään tuol­loin. – Aihe täs­sä kir­jas­sa ver­rat­tu­na aiem­piin oli eri­lai­nen, sil­lä sodan jäl­keen syn­ty­nee­nä olen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus