Eri­kois­ta syk­syä seu­ra­si eri­koi­nen tam­mi­kuu

Pentti Niemelältä ei ole jäänyt yhtäkään päivää väliin, kun hän on tarkkaillut säätä omalla tontillaan Ylikiimingissä. Tästä kertovat kalenterit 30 vuoden ajalta.

Vii­me syk­sy oli yli­kii­min­ki­läi­sen Pent­ti Nie­me­län mie­les­tä eri­koi­sin nii­den 30 vuo­den aika­na, joi­den ajan hän on seu­ran­nut sää­tä omas­sa koti­pi­has­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus