Yli­kii­min­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta ulko­mail­ta asti, kol­me sak­sa­lais­ta asu­kas­ta ker­too, mikä saa jää­mään pie­neen kylään Oulun reu­nal­la

Martina ja Harri Naumanen muuttivat kesällä Saksasta Ylikiiminkiin. Mukana matkustivat myös perheen lemmikit, joista ainakin Harrin sylissä istuva Kasi-kissa tuntuu viihtyvän uudessa kotimaassa.

Tal­vi – se jän­nit­ti Mar­ti­na Nau­mas­ta, kun hän suun­nit­te­li muut­toa Suo­meen mie­hen­sä Har­ri Nau­ma­sen kans­sa. Mar­ti­nan aiem­mat vie­rai­lut Suo­meen oli­vat tapah­tu­neet kesäl­lä, ja koti­maas­sa Sak­sas­sa tal­vet ovat huo­mat­ta­vas­ti leu­dom­pia kuin Suo­mes­sa. – Odo­tin parin­kym­pin pak­kas­ten tun­tu­van todel­la pahoil­ta. Lisäk­si minun piti ope­tel­la aja­maan autoa kun­non tal­vio­lo­suh­teis­sa, sil­lä Sak­sas­sa lii­ken­ne on sekai­sin jo vii­den lumi­hiu­ta­leen jäl­keen,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus