Ilmas­toah­dis­tuk­ses­ta teke­mi­seen

Kiertotalous ja hiilinielut vihreän sijoittamisen kohteena -seminaari kokosi Micropoliksen kokoustilan täyteen väkeä. Ennen tilaisuuden alkua Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi, kansanedustaja Juha Sipilä ja kunnanjohtaja Ari Alatossava ottivat selfien.

Ilmas­toah­dis­tuk­sen pote­mi­sen sijas­ta mei­dän pitäi­si ryh­tyä tekoi­hin. Tätä miel­tä on muun muas­sa kan­san­edus­ta­ja Juha Sipi­lä. Mah­dol­li­suuk­sia näi­hin tekoi­hin tar­jot­tiin eilen Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa jär­jes­te­tys­sä Kier­to­ta­lous ja hii­li­nie­lut vih­reän sijoit­ta­mi­sen koh­tee­na -semi­naa­ris­sa. Yri­tyk­sil­le, sijoit­ta­jil­le, kun­nil­le ja muil­le toi­mi­joil­le suun­nat­tu tilai­suus kiin­nos­ti niin, että kuu­li­joil­le piti jär­jes­tel­lä lisää tilaa. Juha Sipi­lä halu­aa “sys­tee­mi­ta­son muu­tos­ta”, jos­sa hii­li­nie­lut ote­taan mukaan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus