Yksi­tyis­tei­den auraus näräs­tää Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­ki­läi­set ovat tyy­ty­mät­tö­miä Oulun kau­pun­gin pää­tök­seen lak­kaut­taa yksi­tyis­tei­den auraus. Jouk­ko alu­een asuk­kai­ta on teke­mäs­sä hal­lin­to­va­li­tuk­sen kau­pun­gin toi­min­nas­ta. Asias­ta kes­kus­tel­laan per­jan­tai­na 6.9. kel­lo 18 Vep­sän kou­lul­la.