Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.9.2019

Kysy­myk­set

 1. Oulu­lai­nen näyt­te­li­jä näyt­te­li vän­rik­ki Kos­ke­laa Rau­ni Moll­ber­gin Tun­te­mat­to­mas­sa soti­laas­sa?
 2. Mon­ta­ko vuot­ta avio­liit­toa vaa­di­taan kul­ta­hää­päi­vään?
 3. Mikä Suo­men kau­pun­geis­ta on a) aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen, b) vii­mei­nen
 4. Mitä ovat Island, Tosca, Lak­ta, Oran­ge, Suo­me­tar ja Rex?
 5. Mikä seu­raa­vis­ta aineis­ta ei ole hapan? a) lipeä, b) sit­ruu­na­hap­po, c) etik­ka, d) suo­la­hap­po
 6. Mis­tä fik­tii­vi­ses­tä pai­kas­ta voim­me löy­tää seu­raa­vat hen­ki­löt: Pöh­kö-Juk­ka, Heit­tiö-Til­ta, Hul­lu-Niko­lai, Pulik­ka?
 7. Kuka Raa­ma­tun mukaan val­loit­ti Jerusa­le­min ja teki sii­tä juu­ta­lais­ten pää­kau­pun­gin?
 8. Mikä on Suo­men suu­rin nää­täe­läin?
 9. Mis­tä lau­lus­ta on kat­kel­ma: ”Puhuim­me Jun­nus­ta, sanoin en tun­nus­ta jat­ket­ta perin­teen”.
 10. Mis­sä maan­osas­sa on Ere­bus-vuo­ri? a) Aasias­sa, b) Afri­kas­sa, c) Antark­tik­sel­la, d) Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

Vas­tauk­set

 1. Ris­to Tuo­ri­la
 2. 50 vuot­ta
 3. a) Akaa, b) Ääne­kos­ki
 4. Faze­rin Par­haat -pus­sin makei­sia
 5. a) lipeä
 6. Kis­san­kul­mas­ta, Vaah­te­ra­mäen Eeme­lin koti­ky­läs­tä
 7. Daa­vid
 8. Ahma
 9. Juice Les­ki­nen: Nor­ja­lai­nen vil­la­pai­ta
 10. c) Antark­tik­sel­la