Oop­pe­ra­lau­la­ja Vir­pi Räi­sä­sen muo­to­ku­va jul­kais­tiin Yli­kii­min­gis­sä — Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen avoin­na tämän vii­kon

Avoimien ovien viikolla on näytillä myös Kaikkosen ensimmäisiä luonnoksia oopperalaulajan muotokuvasta.

Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen on avan­nut oven­sa kesä­vie­rail­le. Sun­nun­tais­ten ava­jais­ten myö­tä gal­le­ria pitää ovi­aan avoin­na ylei­söl­le tämän vii­kon ajan. Tai­tei­li­ja Sam­po Kaik­ko­sen mukaan vii­kon aukio­lo on uusi kokei­lu, johon pää­dyt­tiin aika­tau­lul­li­sis­ta syis­tä. – Aiem­pi­na kesi­nä olem­me olleet avoin­na nel­jän vii­kon ajan vii­kon­lop­pui­sin. Nyt pää­dyim­me tähän rat­kai­suun, sil­lä ison tilan vaa­ti­mat remon­tit ja piha­työt vaa­ti­vat huo­mio­tam­me, Kaik­ko­nen perus­te­lee.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus