Kui­va­nie­men veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä kan­nat­taa koros­taa

Kuivaniemen kotiseutujuhla alkoi, kun Tuomas Miettunen, Matti Ellilä ja Paavo Kestilä toivat Suomen, sotaveteraanien ja sotainvalidien liput nuorisoseuran saliin. Juhlaan kuului myös Kuivaniemen kotiseutulaulu, jossa Kuivaniemi todetaan kotiseuduista parhaaksi. Samaa kerrottiin myös juhlassa kuulluissa puheissa.

Kui­va­nie­mel­lä on veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä, jois­ta kan­nat­taa ker­toa kai­kil­le vie­rail­le. Näin sanoi Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vän juh­la­pu­hu­ja, luo­kan­opet­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus