Palo­kun­ta­nuor­ten lei­ri näkyy ja kuu­luu Yli­kii­min­gis­sä

Palokuntanuorten alueleirillä opetellaan palokuntataitoja erilaisilla kursseilla. Kuvassa ovat käynnissä tulitaistelijakurssilaisten letkuselvitysharjoitukset. Kuva: Patrik Willberg

Paloau­to­jen ystä­vil­lä riit­tää täl­lä vii­kol­la ihme­tel­tä­vää Yli­kii­min­gis­sä. Yli­kii­min­gin kou­lun ja torin alu­eel­le nousi vii­kon­lo­pun aika­na Poh­jois-Suo­men ja Lapin alu­een palo­kun­ta­nuor­ten kou­lu­tus­lei­ri Ter­vas 2019, jon­ne kokoon­tuu yli sata nuor­ta ja kym­me­niä tal­koo­työ­läi­siä ja kou­lut­ta­jia koko vii­kon ajak­si. Maa­nan­tai­na ensim­mäi­nen viral­li­nen lei­ri­aa­mu käyn­nis­tyi lipun­nos­tol­la ja teo­riao­pe­tuk­sel­la. Lipun­nos­to on joka aamui­nen rutii­ni, johon lei­ri­läi­set koo­taan kou­lun kes­kus­ra­dion kuu­lu­tuk­sil­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus