Suk­set nau­laan — Tee­mu Huh­ta­la jät­tää kisa­la­dut

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Tee­mu Huh­ta­la on edus­ta­nut Suo­mea ampu­ma­hiih­don maa­jouk­ku­ees­sa ja hiih­tä­nyt itsel­leen MM-mita­lien lisäk­si usei­ta Suo­men mes­ta­ruuk­sia. Nyt 24-vuo­tias urhei­li­ja on kui­ten­kin päät­tä­nyt ripus­taa suk­set ja ampu­ma­vä­li­neet nau­laan. Kil­pai­lu-uran lopet­ta­mi­nen on Huh­ta­lan mukaan pit­kän poh­din­ta­pro­ses­sin tulos. – Pää­tös ei mis­sään nimes­sä ollut help­po, ja vat­voin asi­aa koko vii­me tal­ven, Huh­ta­la tote­aa. Pää­tös lopet­ta­mi­seen juon­taa juu­ren­sa pit­kä­ai­kai­ses­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus