Ter­vas­mark­ki­noil­la pal­kit­tiin ja nau­ra­tet­tiin

Koomikko Matti Patronen viihdytti markkinakansaa Tervasmarkkinoilla viime torstaina.

– On tär­ke­ää tukea pai­kal­li­sia tapah­tu­mia -– jos ei näis­sä ketään kävi­si, niin eihän tapah­tu­mia sit­ten jär­jes­tet­täi­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus