Hau­ki­Tu­vas­ta tulee koko kylän kult­tuu­ri­pai­not­tei­nen olo­huo­ne

HaukiTuvalle saatiin tilat kirjaston vierestä. Kuvassa Haukiputaan suuralueen asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet Katja Havana ja puheenjohtajana toimiva Kullervo Rauhala.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry on saa­nut toi­mi­ti­lat kir­jas­ton vie­res­tä, Leluai­tan enti­sis­tä tilois­ta. Toi­min­ta on tar­koi­tus aloit­taa elo­kuun aika­na, kun­nes parin vuo­den kulut­tua pääs­tään muut­ta­maan var­si­nai­siin tiloi­hin Jatu­liin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus