Yli-Ii

Yli-Iin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö moni­puo­lis­tuu ja tek­no­lo­gis­tuu vauh­dil­la — Reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen kuvai­li kou­lul­la jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa Perä­ky­län slus­hik­si

Yli-Iin kou­lun tari­na on tuh­ki­mo­ta­ri­na, jos­sa sisäil­maon­gel­mien ja parak­ki­vuo­sien kaut­ta tuh­kas­ta on nous­sut uusi, edis­tyk­sel­li­nen, lähes ver­taan­sa vail­la ole­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Yli-Iin kou­lu panos­taa voi­mak­kaas­ti uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti uusien työ­ta­po­jen, opet­ta­jien väli­sen yhteis­työn, tule­vai­suu­den tai­to­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen, jos­sa uuden­lai­nen ope­tus­tek­no­lo­gia on myös tär­keäs­sä osas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­ta

Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­sa on kol­me vai­het­ta: val­mis­tau­tu­mi­nen, juh­la ja jäl­ki­viet­to. Jou­lua edel­tä­vä val­mis­tau­tu­mis­vai­he on advent­tiai­ka. Jou­lun juh­la-aika kes­tää jou­lu­aa­tos­ta lop­piai­seen. Jou­lun jäl­ki­viet­to muo­dos­tuu lop­piai­sen jäl­kei­sis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä. Ensi sunn­nun­tain, 2.sunnuntain lop­piai­ses­ta aihe on Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa. Jee­sus teki ensim­mäi­sen tun­nus­te­kon­sa, joil­la osoit­ti ole­van­sa Juma­lan Poi­ka, Kaa­naan häis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Soi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet Kie­ri­kis­sä

Soi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet on iloi­ses­ti töri­se­vä las­ten­kon­sert­ti koko per­heel­le. Kon­ser­tis­sa saat tutus­tua lem­peäs­ti ja lep­poi­sas­ti Soi­vaan Sii­liin, Oulu Sin­fo­nian käy­rä­tor­ven­soit­ta­jiin, las­ten­musiik­ki­kult­tuu­riin sekä klas­si­sen musii­kin kult­tuu­riin. Kuu­let Soi­van Sii­lin omia las­ten­lau­lu­ja kie­mu­rai­sil­la ja kut­kut­ta­vil­la käy­rä­tor­vi­maus­teil­la sekä kau­nii­ta käy­rä­tor­vi­sä­vel­miä.