Yli-Ii


Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Kan­nia­lat inves­toi­vat robot­ti­na­vet­taan

Yli-Iin Tan­ni­las­sa Ari, Mai­­ja-Lii­­sa ja Aki Kan­nia­lan tilal­la pal­kit­tiin uusia sata­ton­na­rei­ta sekä 150-ton­­na­­ri, eli leh­miä, jot­ka ovat lyp­sä­neet elä­män­sä aika­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­vi­nai­set kur­pit­sat vil­liin­tyi­vät Yli-Iis­sä

Yli-Iis­­sä Kie­ri­kin­tien var­rel­la, Iijoen tör­mäl­lä sijait­se­vat Anna-Mai­­ja Vir­ta­sen kas­vi­huo­neet, jon­ne hän kevääl­lä istut­ti muun muas­sa kur­pit­san­sie­me­ni­ään. – Kaik­ki­aan kur­­pit­­sa- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijoen kehit­tä­mi­sel­le luva­taan jat­koa

Kol­mi­vuo­ti­sen Iijoen otva -hank­keen lop­pu­met­reil­lä jär­jes­te­tys­sä Iijo­ki Foo­ru­mis­sa lupail­tiin joen kehit­tä­mis­hank­keil­le jat­koa.– Hom­ma ei jää tähän, pide­tään sii­tä yhdes­sä huol­ta, sanoi foo­ru­min avan­nut Pudas­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus