Yli-Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 13

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: mak­ka­ra­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke. Ti: lohi­pyö­ry­kät, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti­­ba­­si­­li­­ka­­kas­­ti­­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-kesä­­kur­­pit­­sa-mais­­si­­sa­­laat­­ti, tofu-tan­­doo­­ri­­kas­­ti­­ke. To: jau­he­li­ha­keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 12

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: liha­keit­to, juus­to, suo­la­kurk­ku, pur­jo-peru­na­so­se­keit­to. Ti: pork­ka­na­nap­pi, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-kurk­ku-papri­ka­sa­laat­ti. Ke: lohi­kiusaus, puna­juu­ri, pork­ka­na­raas­te-per­sil­ja, kas­vis­laa­tik­ko. To: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­ruo­ka, mar­ja­rah­ka. Pe: jau­he­li­ha­la­sag­net­te, viher­poh­ja-ana­nas-kurk­ku, kas­vis­la­sag­net­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ren­nos­ti suk­sil­la Siu­ruan­joen mai­se­mis­sa

Ren­toa hiih­te­lyä mai­se­mia kat­sel­len ja ulkoi­lus­ta naut­tien, peril­lä kodas­sa nuo­tio­mak­ka­raa sekä noki­pan­nu­kah­vit. Sii­nä Yli-Iin reser­vi­läis­ten jär­jes­tä­män hiih­to­ta­pah­tu­man ohjel­ma, joka sun­nun­tain kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pal­kit­si niin osal­lis­tu­jat kuin jär­jes­tä­jät­kin. Poru­kal­la todet­tiin­kin, ettei mai­nios­sa kelis­sä suju­tel­tu hiih­to­ta­pah­tu­ma sen eri­koi­sem­paa ohjel­maa kai­paa­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.


Kal­le Jus­si­lan syn­ty­mäs­tä 150 vuot­ta

Mes­ta­ri­hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan (10.10.1869–5.9.1951) syn­ty­mäs­tä tulee tänä vuon­na kulu­neek­si 150 vuot­ta. Iin, sit­tem­min Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­nut Kal­le Jus­si­la oli mer­kit­tä­vä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläis­nai­set Loi­mien lomas­sa — Ilman omaa aktii­vi­suut­ta Oulu-opis­ton pii­ri ei oli­si kyläl­le syn­ty­nyt

Kan­gas­pui­den ääres­sä on alka­mas­sa loi­mien raken­ta­mi­nen. Kukin poh­tii, mil­lais­ta mat­toa alkaa kutoa. Toi­saal­la kudo­taan ryi­jyä käsin poh­ja­kan­kaal­le. Jol­lain pui­kois­sa on tekeil­lä vil­la­su­kat. Yli-Iin Loi­mien lomas­sa -ryh­män nai­set ovat kool­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luon­to on Yli-Iin vah­vuus — Työn alla ole­vas­sa suur­alu­een visios­sa halu­taan kehit­tää muun muas­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ham­mas­hoi­toa

Yli-iiläi­set aloit­ti­vat Yli-Ii-vision laa­ti­mi­sen asu­ka­sil­las­saan vas­ta­va­li­tun puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­sen joh­dol­la. Lah­ti­nen toi­voo, että asuk­kaat löy­täi­si­vät jat­kos­sa laa­jal­la rin­ta­mal­la tien­sä asu­ka­sil­toi­hin, jot­ta alue saa­tai­siin näi­vet­ty­mi­sen sijaan kehit­ty­mään. Hän tie­tää, että tal­koo­työn­te­ki­jöi­tä ja vapaa­eh­toi­sia löy­tyy, kun­han vaan joku panee hom­mat alul­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus