Yli-Ii


Nuo­ret toi­vo­vat lisää lin­ja-auto­vuo­ro­ja Yli-Iihin

Yli-Iin osal­li­suus­ryh­män Hel­mi Kar­vo­nen, Johan­na Petä­jä­jär­vi ja Han­nes Har­ju esit­te­li­vät vai­kut­ta­ja­päi­väs­sä hei­dän 2018 kau­pun­ki­ko­kouk­ses­sa läpi­men­neen lausun­toeh­do­tuk­sen­sa, jon­ka aihee­na oli lin­ja-auto­lii­ken­teen lisää­mi­nen Yli-Iihin.

Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus