Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maa ilki­val­lan kohteena

Yli-Iin sankarihaudoilla tehtiin ilkivaltaa viime torstaina illalla. Arkistokuva on Suomen satavuotisjuhlallisuuksista Yli-Iin sankarihautausmaalta. (Teea Tunturi)

Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maal­la kaa­det­tiin vii­me tors­tai­na kak­si san­ka­ri­hau­taus­maan pie­nis­tä hau­ta­muis­to­mer­keis­tä. Lisäk­si maa­han kiin­ni­tet­ty­jä kuk­ka­mal­ja­koi­ta kuk­ki­neen oli kaa­det­tu yhteen­sä 19 hau­ta­muis­to­mer­kin luo­ta. Ilki­val­ta oli tapah­tu­nut illal­la kel­lo 18 jäl­keen. Täl­lä het­kel­lä teko val­von­ta­ka­me­ran kuvi­neen on polii­sin tutkittavana.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä pitää tapaus­ta har­mil­li­se­na ja ikävänä.

– San­ka­ri­hau­taus­maa­han koh­dis­tuu äärim­mäi­sen har­voin ilki­val­taa. Sitä­hän toi­voi­si, että san­ka­ri­vai­na­jil­le osoi­tet­tai­siin kun­nioi­tus­ta. Ehkä täs­sä on ylei­sen asen­ne­kes­kus­te­lun paik­ka, Nie­me­lä pohtii.

Ilki­val­lan jäl­jet saa­tiin nopeas­ti kor­jat­tua ja kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vän juh­la pääs­tiin viet­tä­mään rau­hal­li­ses­ti. Muis­to­merk­kei­hin ei jää­nyt pysy­viä vaurioita.