San­ka­ri­vai­na­jia muis­tet­tiin tun­teik­kais­sa mer­keis­sä

Seppeleen sankarivainajien muistomerkille laskivat Heikki Lahdenperä ja Leena Ruonakangas, kunniavartion muodostivat Matti Kakko (vasemmalla) ja Pekka Karjula sekä muistomerkin taakse jäävät Jouni Korkala ja Mikael Ahola.

Yli-iiläi­set ovat jo vuo­si­kym­me­nien ajan tot­tu­neet kokoon­tu­maan tou­ko­kuun kol­man­te­na sun­nun­tai­na kirk­koon ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­le vaa­li­maan ja kun­nioit­ta­maan sodis­sa kaa­tu­nei­den muis­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus