Kii­min­ki­joen, Kui­va­joen ja Iijoen tul­va­hui­put vie­lä edessäpäin

Läm­min sää jat­kaa lumien sulat­ta­mis­ta ja nos­taa jokien veden­pin­to­ja muun Poh­jois-Suo­men tavoin myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kii­min­ki­joen ja Kui­va­joen ennus­te­taan nouse­van tul­va­huip­puun täl­lä vii­kol­la. Iijoel­la vapun tie­noil­le ajoit­tu­vat tul­vat voi­vat ennus­teen mukaan nous­ta kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mik­si, ja Pudas­jär­vel­lä veden­pin­nan nousu voi uha­ta ala­vim­mil­le alueil­le raken­net­tu­ja mök­ke­jä. Kii­min­ki­joel­le ennus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä hie­man suu­rem­paa tul­va­huip­pua ensi viikonlopulle.

Alu­een vesi- ja jää­ti­lan­ne on tänä kevää­nä eden­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la tois­tai­sek­si rau­hal­li­ses­ti. ELY-kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan, että Kii­min­ki­jo­ki tyh­je­nee par­hail­laan hil­jak­seen jäis­tä ja vir­taa­ma on edel­leen kas­vus­sa. Esi­mer­kik­si Kii­min­gis­sä Ala­ky­län koh­dal­la, jos­sa on mones­ti muo­dos­tu­nut jää­pa­to Kii­min­ki­jo­ki vapau­tui jäis­tä vii­kon alussa.

Poh­jois-Poh­jan­maan joki­ve­sis­töis­sä jää­pa­to­jen esiin­ty­mi­nen on vie­lä mah­dol­lis­ta, jol­loin veden­kor­keu­det voi­vat nous­ta pai­kal­li­ses­ti ennus­tet­tua korkeammallekin.

Vää­rä­kos­ki, Kii­min­ki­jo­ki toi­se­na pääsiäispäivänä.