Tai­de­pii­rin näyt­te­ly Yli-Iin kir­jas­tol­la

Näyttelyn nimikkotyö Kevättä rinnassa on Päivi Alakärpän pastellein toteuttama.

Yli-Iin tai­de­pii­rin Ryh­mä -75 maa­lauk­sia on näh­tä­vil­lä Yli-Iin kir­jas­tos­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Ryh­män ohjaa­ja­na on Tapio Kois­ti­nen Oulu-opis­tol­ta. Esil­lä on Teu­vo Päk­ki­län, Päi­vi Ala­kär­pän, Mar­ja-Lii­sa Kale­van, Pir­jo Pah­ka­lan, Aino Päk­ki­län, Aira Ala­räi­hän, Rit­va Pirin, Raak­kel Aho­lan, Riik­ka Yli­ta­lon ja Anna Maria Ala­räi­hän maa­lauk­sia. Näyt­te­lyn nimi on Kevät­tä rin­nas­sa.