Yli-Ii

Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…

Lue lisää

Influens­sa­kausi on alka­nut

Influens­saa on todet­tu Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la. Influens­sa­po­ti­laat voi­vat ruuh­kaut­taa Oulun akuut­ti­vas­taa­no­tot ja yhteis­päi­vys­tyk­sen. Influens­sa­vi­rus tart­tuu ihmi­ses­tä toi­seen lähin­nä pisa­­ra- ja…

Lue lisää

Kes­kiai­kais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa kuvat­tiin Kie­ri­kis­sä ja Koi­te­lis­sa

Muhos­lai­nen, noin kym­men hen­gen poruk­ka, kuva­si Sami Mus­to­sen var­hais­kes­kiai­kaan sijoit­tu­vaan elo­ku­vaan lop­pu­koh­tauk­sen Kie­ri­kis­sä. Aiem­min syk­syl­lä kuvaus­paik­ka­na oli Koi­te­li. Muka­na kuvauk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausError, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Mart­to­jen myy­jäi­set Yli-Iis­sä

Yli-Iis­­sä jär­jes­tet­tiin jäl­leen jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet jou­lu­myy­jäi­set. Seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kävi vils­ke ja vili­nä kun Yli-Iin Mart­to­jen jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa hyö­ri niin myy­jiä…Len­to­pal­lo­tur­naus Yli-Iis­sä

Yli-Iin Nase­van ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­nan ja urhei­lun Kylä­­ki­­säl­­li-hank­­keen jär­jes­tä­mä har­ras­te­len­to­pal­lo­tur­naus pelat­tiin Yli-Iis­­sä la 8.12. Tur­nauk­ses­sa oli­si ollut tilaa kuu­del­le jouk­ku­eel­le,…


Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus