Perin­tei­nen met­sä­tai­to­mit­te­lö käy­tiin Yli-Iis­sä

Leimaustehtävä oli sijoitettu tiheikköön, missä arvioitiin, mitkä merkityistä puista poistetaan ja mitkä saavat jäädä kasvamaan.

Iin, Yli-Iin ja Kui­va­nie­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ovat kisan­neet kes­ki­näi­sis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Yhdis­tys­lii­tos­ten myö­tä tämän­vuo­ti­ses­sa kisas­sa oli muka­na myös Koil­lis­maan mhy, mut­ta kil­pai­li­jat tuli­vat kui­ten­kin vie­lä “van­ho­jen” yhdis­tys­ten alueil­ta sekä Pudas­jär­vel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus