Myös Yli-Iihin syn­tyy uusia yri­tyk­siä, tur­vea­lan työl­lis­tä­vyys las­kus­sa

Turveurakoinnin työllistävyys on Yli-Iinkin alueella on Yli-Iin yrittäjien puheenjohtaja Pentti NIemelän mukaan laskussa. Etenkin haja-asutusalueiden nuorten kesätyöllistäjänä on turveurakoinnilla ollut suuri merkitys, ja Niemeläkin on huolestunut nuorten työllistymisestä jatkossa. (Arkisto: Inkeri Harju)

Yli-Iin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Nie­me­lä ker­too, että Yli-Iis­sä jak­se­taan edel­leen panos­taa yrit­tä­jyy­teen, ja uusia­kin yri­tyk­siä syn­tyy koh­tuul­li­seen tah­tiin. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jäsen­mää­rä­kin on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus