Aikaa per­heil­le, huo­mio lap­siin ja nuo­riin – Yli-Iin kou­lu viet­ti ensim­mäis­tä kodin, kou­lun ja yhtei­sön päi­vää

Yli-Iin koulun hyvinvointiviikko huipentui lauantaiseen kodin, koulun ja yhteisön päivään, jossa pohdittiin vanhemmuutta, seurattiin taikurin temppuja ja tehtiin yhdessä monenlaista. Elise Ervastin, Helmi Harjun ja Heidi Hökän mielestä koko viikossa olis parasta se, että kaikki saivat olla yhdessä mukana suunnittelemassa tapahtumia ja osallistumassa niihin. Viikon ohjelmasta heille jäi parhaiten mieleen tunnetunti ja someohjeet. Lauantaina tytöt lukivat tarinoita koulun kodassa vieraileville.

Yli-Iin kou­lun pain­opis­tea­lu­ee­na ovat tänä vuon­na tun­ne­tai­dot, kave­ri­tai­dot sekä hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­ti­viik­koa kou­lus­sa vie­tet­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta tänä vuon­na viik­ko hui­pen­tui kou­lun, kodin ja yhtei­sön päi­vään, jos­sa koros­tui yhdes­sä teke­mi­sen ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen mei­nin­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus