Yli-Ii

Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”

Lue lisää

Aika­hyp­py esi­his­to­ri­aan

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa Yli-Iis­sä pää­see kur­kis­ta­maan alu­een elä­mään tuhan­sia vuo­sia sit­ten. Kes­kus sijait­see Iijoen var­rel­la kes­kel­lä kivi­kau­ti­sia asuin­paik­ko­ja, joi­ta on tut­kit­tu jo 1960-luvul­ta läh­tien.

Lue lisää


Mars­si­käs­kyl­lä pyö­rän sel­kään ja menok­si

Riit­tä­vä vaa­te­tus ja sade­ta­kit oli­vat tar­peen, kun Yli-Iin reser­vi­läi­set ry:n jär­jes­tä­mä pol­ku­pyö­rä­mars­si start­ta­si Saa­ri­kos­ken Jah­ti­mies­ten majal­ta tih­kusa­tei­seen per­jan­tai-iltaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­il­man­mes­ta­rei­ta ja mil­joo­na­pot­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1979:$>Oli ker­ran Hau­ta Sipo nimi­nen kala­mies. Kun hän sit­ten ker­ran tuli kotiin iso kala­kont­ti seläs­sä ja istah­ti pir­tin pen­kil­le ja kova hiki kun oli, niin se puk­ka­si niin kovan huu­run tai usvan, että ovi­kin len­si seläl­leen. Kun Sipo sit­ten ker­toi tätä naa­pu­ril­leen, niin emän­tä sanoi että elä valeh­te­le. Sipo vas­ta­si sii­he, että oo se sinä hil­jaa, minä se tii­jän joka oon höyrynny.K.E. Ala­vuot­to


Yli-iiläi­set ja kau­pun­gin­joh­to jut­tusil­la

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sekä muu­ta­kin kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­toa jal­kau­tui vii­me vii­kol­la Yli-Iihin. Kir­jas­to­ta­lol­la pää­si­vät yli-iiläi­set jaka­maan kuvaan­nol­li­sia risu­jaan ja ruusu­jaan viran­hal­ti­joi­den tie­toi­suu­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus