Yli-Ii


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­ri­kin kult­tuu­ri­mat­kai­luun rahaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kie­rik­ki ry:lle 15 000 euroa kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­neil­ta Jak­ku­ky­läs­sä

Jak­ku­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na 20.2. jär­jes­tet­tä­vän perin­neil­lan aihee­na on Marion-jät­ti­kai­vin­ko­neet. Illan alku alkaen kel­lo 18 on omis­tet­tu ener­gial­le. Iin kun­nan ener­gia-asian­tun­ti­jat Johan­na Jak­ku-Hii­va­la ja Kari Man­ni­nen opas­ta­vat ener­gian sääs­töön liit­ty­vis­sä asiois­sa. He ker­to­vat, miten sääs­tää ener­gi­aa ja samal­la pie­nen­tää omaa ener­gia­las­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Porot vii­val­la vii­kon­lop­pu­na

Vii­kon­lop­pu­na lau­an­tai­na 16.2. kil­pa­po­rot aset­tu­vat läh­tö­vii­val­le Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la kel­lo 11–17. Yli-Iin Kie­ri­kis­sä puo­les­taan aje­taan kar­­sin­­ta-ajo­­ja sun­nun­tai­na 17.2. kel­lo 12.


Sopi­mus­pa­lo­mies­ten saan­ti vai­keu­tu­nut

Iis­sä, Kui­va­nie­mel­lä ja Yli-Iis­sä hae­taan lisää sopi­mus­pa­lo­mie­hiä. Uusien sopi­mus­pa­lo­mie­hien saa­mi­nen on vai­keu­tu­nut vii­me vuo­si­na eten­kin pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus