Yli-Ii

Nys­vää­jät Van­taal­ta aloit­ti­vat ylei­sö­kai­vauk­set

Kie­ri­kin­kan­kaan vuo­sit­tai­set ylei­sö­kai­vauk­set alkoi­vat eilen. Ensim­mäi­se­nä kai­vausa­lu­eel­le saa­pui­vat van­taa­lai­set Hei­di Hölt­tä ja Pet­te­ri Ander­sin. Yli-Ii on heil­le yksi kol­mes­ta koh­tees­ta puo­len­tois­ta vii­kon mit­tai­sel­la loma­reis­sul­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pitä­jä­päi­vien mark­ki­nat kokoa­vat kylä­läi­set yhteen Yli-Iis­sä

Yli-Iin perin­teis­tä pitä­jä­päi­vä­viik­koa vie­te­tään hei­nä­kuun toi­sel­la vii­kol­la. Vii­kon koho­koh­ta on lau­an­tain 13.7. mark­ki­nat kel­lo 10–14, jos­sa pai­kal­la on tori­myy­jiä ja luvas­sa on lap­sil­le kai­ken­lais­ta muka­vaa teke­mis­tä. 50-vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­vän Ran­ta­poh­jan vie­raa­na Yli-Iis­sä on mark­ki­noil­la hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.


Har­taus­kir­joi­tus: Kii­ruh­da hitaas­ti!

Istun kir­kon pen­kis­sä yhdes­sä seu­ra­kun­ta­ret­ke­läis­ten kans­sa. Vie­ree­ni saa­puu seu­ra­kun­ta­lai­nen käve­ly­kep­pi­ään apu­na käyt­täen. Hän kat­soo sil­mii­ni ja sanoo rau­hal­li­ses­ti: Fes­ti­na len­te. Mies hymyi­lee ja istah­taa vie­ree­ni. Kysyn hänel­tä, mitä sanan­sa tar­koit­ta­vat. Hän ker­too oppi­neen­sa tämän lati­nan kie­le­nop­pi­tun­nil­ta kou­lus­saan. Suo­raan suo­mek­si kään­net­ty­nä ilmai­su mer­kit­see ”kii­ruh­da hitaas­ti”. Muis­tan edel­leen tätä van­hus­ta ja monia seu­ra­kun­ta­lai­sia, jot­ka otta­vat askel­taan aja­tuk­sel­la ”kii­ruh­da hitaas­ti”.


Kie­ri­kin Kiep­pi kipais­tiin Yli-Iis­sä

Perin­tei­nen alku­ke­sän kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma Kie­ri­kin Kiep­pi jär­jes­tet­tiin jäl­leen Yli-Iis­sä. Noin 11 kilo­met­rin lenk­kiä läh­ti kier­tä­mään juos­ten, pyö­räil­len tai kävel­len rei­lut 50 osal­lis­tu­jaa.


Ret­ki koti­seu­dun his­to­ri­aan

Ala­mäen bus­si kaar­si Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon pihaan ja iloi­nen jouk­ko elä­ke­läi­siä aset­tui kuun­te­le­maan Jar­mo Ala­siu­ruan esi­tel­mää Yli-Iin van­hois­ta tapah­tu­mis­ta.Elä­mää kivi­kau­den kyläs­sä – Tukiyh­dis­tys tavoit­te­lee laa­jaa näky­vyyt­tä ja uusia yhteis­työ­ta­ho­ja

Yllät­tä­vä moot­to­ri­sa­han päri­nä kan­tau­tuu jo kau­as kivi­kau­den kylän lai­ta­mil­le. Moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­si­lai­set etsi­vät puun sisäl­lä lymyä­vää aihet­ta. Kie­ri­kin tukiyh­dis­tys aloit­te­lee toi­saal­la kokous­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus