Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa alu­een visio­työn alku­met­rit

Noin pari­kym­men­tä yli-iiläis­tä kokoon­tui alu­een asu­ka­sil­taan kes­kus­te­le­maan yhtei­söl­li­syy­des­tä ja sii­tä, miten yhtei­nen teke­mi­nen saa­daan tavoit­teel­li­sek­si ja tulok­sel­li­sek­si. Myös kau­pun­gin jaka­ma yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha kri­tee­rei­neen puhut­ti. Toi­min­ta­ra­ho­jen hakuai­ka päät­tyy 29.11. Kes­kus­te­lua käy­tiin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­tä alue­foo­ru­mis­ta, jos­sa yli-iiläi­set koki­vat jää­neen­sä huo­miot­ta, sil­lä alu­een muil­ta kylil­tä tilai­suu­teen oli jär­jes­tet­ty kyy­ti, mut­ta Yli-Iis­tä ei. – Alue­foo­ru­min idea on hyvä,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus